Protokoll fra konstituerende styremøte, 10.03.2019

Protokollen er nå publisert og kan leses her:


Protokoll 10.03.19

 

 

 

Tilbake